Projekty UE

Innowacyjna metoda montażu kanałów spalin metodą blokową

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz budżetu państwa, Ecolift opracował Innowacyjną metodę montażu kanałów spalin metodą blokową. Nasza metoda polega na montażu kanałów spalin z wykorzystaniem Żurawia gąsienicowego, modułów transportowych oraz zespołu specjalistycznych trawers. W oparciu o innowacyjną metodę montażu oferujemy:

  • – montaże i pionowania przy wykorzystaniu zestawu rolkowego i trawersy modułowej,
  • – podnoszenia i pionowania innych obiektów wielkogabarytowych zarówno o regularnych kształtach (prostopadłościany, walce) jak i nieregularnych kształtach (stożki, kopuły),
  • – montaże kopuł zbiorników z zastosowaniem trawersy czworokątnej

Beneficjent: Ecolift sp. z o.o. 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Umowa o dofinansowanie Nr POlR.03.02.01 -20-0002/16-00

Całkowita Wartość Projektu: 35.178.000 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 20.000.000 zł

Innowacyjna metoda montażu kanałów spalin metodą blokową

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz budżetu państwa, Ecolift opracował Innowacyjną metodę montażu kanałów spalin metodą blokową. Nasza metoda polega na montażu kanałów spalin z wykorzystaniem Żurawia gąsienicowego, modułów transportowych oraz zespołu specjalistycznych trawers. W oparciu o innowacyjną metodę montażu oferujemy:

  • montaże i pionowania przy wykorzystaniu zestawu rolkowego i trawersy modułowej,
  • podnoszenia i pionowania innych obiektów wielkogabarytowych zarówno o regularnych kształtach (prostopadłościany, walce) jak i nieregularnych kształtach (stożki, kopuły),
  • montaże kopuł zbiorników z zastosowaniem trawersy czworokątnej

Beneficjent: Ecolift sp. z o.o. 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Umowa o dofinansowanie Nr POlR.03.02.01 -20-0002/16-00

Całkowita Wartość Projektu: 35.178.000 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 20.000.000 zł

Innowacyjna metoda montażu kanałów spalin metodą blokową

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz budżetu państwa, Ecolift opracował Innowacyjną metodę montażu kanałów spalin metodą blokową. Nasza metoda polega na montażu kanałów spalin z wykorzystaniem Żurawia gąsienicowego, modułów transportowych oraz zespołu specjalistycznych trawers. W oparciu o innowacyjną metodę montażu oferujemy:

  • montaże i pionowania przy wykorzystaniu zestawu rolkowego i trawersy modułowej,
  • podnoszenia i pionowania innych obiektów wielkogabarytowych zarówno o regularnych kształtach (prostopadłościany, walce) jak i nieregularnych kształtach (stożki, kopuły),
  • montaże kopuł zbiorników z zastosowaniem trawersy czworokątnej

Beneficjent: Ecolift sp. z o.o. 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Umowa o dofinansowanie Nr POlR.03.02.01 -20-0002/16-00

Całkowita Wartość Projektu: 35.178.000 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 20.000.000 zł

Innowacyjna metoda montażu i pionowania ładunków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa. Beneficjent: Ecolift sp. z o.o. Okres realizacji projektu: od dnia 01.05.2013r. do dnia 31.10.2013r. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.03-00-486/11-00 Całkowita Wartość Projektu: 15.855.474,36 zł Wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 4.000.000,00 zł

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

Portal Unii Europejskiej: ec.europa.eu

Komisja Europejska: europa.eu

Program Inteligentny Rozwój: poir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: mrr.gov.pl